Församlingsbrev No. 6 2023-10-03

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING

S:t Hansgatan 60, Visby

Hemsida:  http://katolskagotland.se

FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby

Fram skrider året i sin gång,
nu gulna lund och lid.
Farväl med all din lust och sång,
du korta sommartid.

Kära vänner,

Pax et bonum! Frid och allt Gott! Och… glad höst! Nyligen upptäckte jag denna underbara psalm från Svenska kyrkans psalmbok (nr 203) som handlar om höstens andliga betydelse. Vid första ögonkastet kan såväl psalmen som årstiden ses som något dystert och även glädjelöst. Sommaren är ju slut! Men ju djupare man går in i båda, desto bättre upptäcker man viktiga och väsentliga tecken på hopp. Hösten, likt alla andra årstider, är helig och välsignad. Den hjälper oss att ta avstånd från allt brus omkring oss och inom oss. Vi vågar förundras och beundra Guds skönhet, värme och närvaro, även bland fallande löv och i kyliga nätter.

September gick så fort i vår lilla församling! När vi blickar tillbaka upptäcker man hur mycket vi faktiskt har hunnit göra: mässa på landet (Elinghems ödekyrka och Boge kyrka), Diakon Håkanssons besök, Gotland Forum på Fornsalen, Kardinal Anders Arborelius medverkan i Forum och mässa i vår kyrka. Dessutom bibelstudier i prästhuset, kateketkongressen på Lidingö (flera av våra kateketer fick vara med!), Gotlands Kristna Råd:s årsmöte med föredrag av Peter Wingquist och Annamaria Bauer angående deras arbete med EU-migranter. Och så…. pilgrimsvandring bland Visbys ruiner under Svenska kyrkans Skapelsetid-firande (Lars Kruthof och f. Charles). Tackfest (firande av våra volontärer) med loppis. Och till slut, högmässa med jesuitfadern Stefan Dartmann, med en fin predikan av dominikanbrodern Björn Engdahl…..  Stort tack till alla som jobbade så hårt för att se till att allt gick så bra— gudstjänster, evenemang, och även söndags kyrkkaffe!

Andas djupt! Nu kommer oktobers kalender!

oktober

·         Helige Franciskus av Assisi (fest).  Mässa:  kl. 18.  Bibelstudier:  kl. 18.30 i prästhuset.

·         Församlingskväll: rosenkrans kl. 17.30, mässa kl. 18, därefter knytkalas och film kl. 19 (Bishop Robert Barrons serie Katolicism) med samtal efteråt. 

         9-23   f. Charles är bortrest (familjebesök, Ohio, USA)

·         11-26 f. Natan Spychala OFM vikarierar. Samma gudstjänstschema som vanligt.

·         13  Begravningsgudstjänst: Angela Duckert, kl. 14 i kyrkan

·         24-25-26  Franciskanska medbröder från övriga Sverige träffas på Gotland. Detaljer kommer.

·         25 Mässa kl. 18. Bibelstudier kl. 18.30 i prästhuset.

·         26  Teologi doktor Jan Eckerdal. Föreläsning om ekumenik, Visby pingstkyrka, kl. 19.00.

Det bara rullar på under denna underbara och glädjefulla årstid, speciellt när vi träffas vid eukaristin.  Som psalmen avslutar:

Det liv, som fram ur graven går,
skall aldrig mera dö.
Mig Kristus lovar evig vår,
trots död och vintersnö.

Eller hur?

Glad höst och

Godbless,

f. Charles Talley OFM/ kyrkoherde