Församlingsbrev No. 72023-11-16

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING

S:t Hansgatan 60, Visby

Hemsida:  http://katolskagotland.se

FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby

Kära bröder och systrar, 

Frid och allt Gott!

Ända sedan jag kom till Visby för fyra år sedan har jag varit fascinerad av denna underbara målning i församlingshemmet, som utfördes av den svenska katolska konstnären Gisela Trapp (d.1958).  Som vi ser och inser står Sveriges helgon omkring Moder Maria och Jesusbarnet – med Visby ringmur i bakgrunden till och med! Titta nog själv nästa gång du kommer till kyrkkaffet. Förresten, har du någonsin föreställt dig att du själv en dag kunde stå bland helgonen?  Varför inte?  Som kristna kommer vi att bli helgon, annars blir vi ingenting!  Sanningen är att vi alla är blivande helgon, tro det eller ej!

In November, we remember — säger vi katoliker. Vi kommer ihåg — we remember — alla som har gått före oss i Guds kärlek. I november besöker vi familjegravar, tänder ljus och ber för våra kära avlidna. Själv har jag fått privilegiet att välsigna församlingsbors gravar runt om på Gotland. Likaväl som du har jag haft tid att tänka på och be inför Herren för avlidna familjemedlemmar, medbröder, och vänner. Vi som fortfarande är bland de levande tänker på vem vi själva är och vilka vi tillhör. Vi kanske till och med mediterar lite över vårt äkta hemland himlen som väntar oss.

November är också en viktig övergångsmånad. Vi uthärdar dess mörker, regn och kyla eftersom vi ser fram emot december, med adventstidens hopp, längtan och väntan på julens glädje. Då, tillsammans med Moder Maria, änglarna och alla helgonen samlas vi inför Jesusbarnets krubba – tronen – ​​och sjunger till Herrens pris och ära! Gloria in excelsis Deo! Som du ser i kalendern förbereder vi oss tillsammans genom bibelstudier både på Herrens ankomst i Betlehem och hans återkomst vid tidens slut.  Samtidigt bereder vi ett ställe för honom i våra hjärtan.  Glad advent!

Godbless,

f. Charles Talley OFM

kyrkoherde