Församlingsbrev Nr 1 med Kalender Fastan och Påsk

2024-01-31

Församlingsbrev No. 1

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING

S:t Hansgatan 60, Visby

Hemsida:  http://katolskagotland.se

FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby

Kära församlingsbor,

Frid och allt gott! Snart firar vi fastan tillsammans.

Vänta ett ögonblick:…. fira fastan? Låter inte det lite konstigt? När allt kommer omkring, borde vi inte snarare betrakta fastan som en mycket allvarlig tid – en tid då vi fokusera på våra fel och ber om Guds nåd, förlåtelse och barmhärtighet? Naturligtvis är allt detta viktigt. Men låt oss samtidigt komma ihåg det verkliga syftet med fastan: förnyelsen av vår tro på Jesus Kristus i och genom hans lidande, död och uppståndelse! I fastan förbereder vi oss – eller bättre uttryckt kanske – förbereds vi av Herrens Ande– för att fördjupa och förstärka vår kristna tro. Om vi ​​vill fira en riktigt glad påsk måste vi först och främst lära oss att fira en riktigt bra fasta!

Vad är det som krävs för att fira fastan ordentligt? Naturligtvis är vi kallade till bön, fasta och allmosor. Goda gärningar kan inte i sig själva vinna någonting. Vi kan inte kontrollera eller muta Herren! Men fastan kan hjälpa oss att öppna våra hjärtan djupare för att ta emot Guds kärlek, nåd och välsignelse. 

Fastan kan förstås vara en krävande tid. Vi är kallade att omvärdera våra rutiner, att lyssna noga, och komma in i Herrens närvaro i ord och sakrament. Det viktiga är att vi inte försöker göra detta ensamma, utan snarare tillsammans med våra bröder och systrar i tron. Vi behöver uppmuntra och stötta varandra under vår gemensamma pilgrimsfärd.

Be mer och mer regelbundet hemma. Ge lite mer av din tid och uppmärksamhet till de människor som behöver dig mest. Kom till mässan eller sväng förbi kyrkan under veckan och tillbringa lite tid inför Herren i sakramentet. Kom till bibelstudier, korsvandringar, katekes, osv. för att stärka och fördjupa din tro och uppleva Guds närvaro. Gå i bikt för att ta emot Guds förlåtelse och försoning. Vi är alla syndare och behöver Herrens hjälp och nåd.

Som sagt, låt oss fira fastan tillsammans! Med stort hopp, stor förväntan och glädje förnyar vi vår vänskap med Herren. Och vi låter Herren förvandla våra liv. 

Godbless,

f. Charles

KALENDAR:  FASTAN- PÅSKDAGEN 2024

Församlingskväll, fredag, den 2 feb, mässan kl. 18, med knytkalas och film efteråt

 • Att bli katolik: alla lördagar kl. 13-14.30
 • S:t Blasiusvälsignelse (lör-sön) den 3-4 feb vid mässan
 • Kyndelmässodagen, söndag, den 4 feb
 • Bibelstudier: i fastan börjar redan på onsdag, den 7 feb, kl. 18.30 efter mässan kl. 18
 • Askonsdagen, den 14 feb, mässa kl. 18
 • Församlingskväll, fredag, den 8 mars, mässa kl. 18, med knytkalas.
 • Korsvandringar under fastan:  alla fredagar kl. 17.30 från och med den 16 feb
 • Stilla veckan- påsk
  • Palmsöndagen procession, den  24 mars  kl 11
  • Skärtorsdagen: den 28 mars kl. 18
  • Långfredagen:  den 29 mars
   • Korsvandring kl. 12.30 (från Stora torget)
   • Gudstjänsten:  kl 15
  • Påskvaka:  
   • Lördag, den 30 mars Välsignelsen av påsk mat kl. 11
   • Lördag, den 30 mars kl. 21

Påsksöndagen: 31 mars kl. 11