-

Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby    Telefon Kontakt
 Webbplatsen är under uppbyggnad.  Vissa sidor m.m. saknas.

-
Gudstjänster Om oss Kyrkan Verksamhet Kontakt

  Katolsk tro – frågor och svar
  Stockholms katolska stift
  Ekumenik
  Att bli katolik
  Dokument
  Länkar
  Rumsuthyrning
  Böneämnen

Grön  MÄSSTIDER FEBRUARI–MARS
Mässorna firas i S:ta Maria domkyrka t.o.m. den 25 mars

Februari

Söndag 4 februari kl. 15 (kyndelsmässodagen, fest, mässa med ljusvälsignelse)
Söndag 11 februari kl. 15 (6 sönd. "under året")
Onsdag  14 februari kl. 16 (askonsdagen)
Söndag 18 februari kl. 15 (1 sönd. i fastan)
Söndag 25 februari kl. 15 (2 sönd. i fastan)


Mars

Söndag 4 mars kl. 15 (3 sönd. i fastan)

Söndag 11 mars kl. 15 (4 sönd. i fastan - ordets gudstjänst med kommunion)

Söndag 18 mars kl. 15 (5 sönd. i fastan)

Söndag 25 mars kl 15 (palmsöndagen): palmprocession från S:t Lars ruin och mässa i domkyrkan


Torsdag 29 mars kl. 18 (skärtorsdagen): mässa i Kristi Lekamens kyrka

Fredag 30 mars kl. 15 (långfredagen): långfredagens högtidliga gudstjänst

Lördag 31 mars kl. 21 (påskafton): påskvakan, kyrkoårets viktigaste gudstjänst


Röd  VECKANS KOLLEKTBÖN
(18–24 februari)

Allsmäktige Gud,
låt oss under fastans fyrtio dagar
alltmer tränga in i kunskapen om Kristus, din hemlighet,
och helgas genom kraften i hans lidande och seger..

Aktuellt

Biskopens herdabrev för fastetiden
Biskopen har som vanligt riktat ett herdabrev till hela stiftet inför fastetiden i år. Herdabrevet och andra texter om fastetiden kan läsas på stiftets webbsida, här.Påskhelgen 2018
Församlingen tar sin kyrka, Kristi Lekamens kyrka, i bruk efter renoveringen på skärtorsdagen.
     På palmsöndagen 25 mars hålls palmprocession och mässa. Vi börjar i S:t Lars ruin kl. 15 och fortsätter därefter i Stora kapellet i domkyrkan. Det blir den sista gudstjänsten i domkyrkan för den här perioden.
     Den första gudstjänsten i Kristi Lekamens kyrka blir mässan på skärtorsdagen (29 mars) kl. 18. På långfredagen (30 mars) firas den högtidliga långfredagsgudstjänsten kl. 15. Påskvakan, kyrkoårets viktigaste gudstjänst, firas på påskafton (31 mars) kl. 21. Därefter firas mässa på påskdagen (1 april) och följande söndagar kl. 11.
     Församlingshemmet tas i bruk i slutet av april.Ungdomssynoden
Den internationella katolska biskopssynoden i höst, 2018, ägnas åt frågor kring ungdomars liv i dag och
ungdomarna i kyrkan. Information och annat material finns på webbsidan för synoden.


Arbetsdagar
Alla som bor i en bostadsrättsförening är vana vid arbetsdagar en eller två gånger per år för att få ordning på gemensamma utrymmen, trädgård m.m. Från och med hösten 2018 kommer församlingen att kallas till sådana arbetsdagar: en på hösten och en på våren. Vi har gemensamma lokaler och en gemensam trädgård att ta hand om. Mer information kommer längre fram.Trosundervisning
Trosundervisningen för barn och unga började för terminen söndagen den 21 januari. Mer information om terminen finns här.


Första kommunion
Första kommunion för barn blir i mässan söndag 15 april kl. 11.00. Mer information kommer till berörda familjer.


Renovering
En grundlig renovering av församlingens tre hus pågår. En översikt över åtgärderna finns här. Kyrkan tas åter i bruk till påsken 2018 med början på skärtorsdagen kl. 18. Församlingshemmet blir klart i andra hälften av april.


Gudstjänster höst–vinter
Medan renoveringen pågår firas mässa varje sön- och helgdag, normalt kl. 15.00, i S:ta Maria domkyrka, som domkyrkoförsamlingen inom Svenska kyrkan upplåter. Närmare information finns här.


Rumsuthyrning
Under den tid då kyrkans lokaler är under ombyggnad bedrivs ingen rumsuthyrning. Ingen uthyrning därefter är planerad, åtminstone inte under den första tiden.


Präster
Tillförordnad kyrkoherde är Anders Ekenberg, som är bosatt i Uppsala men vistas regelbundet på Gotland. Under vissa perioder är även Sven-Erik Pernler, bosatt på Gotland, tillgänglig.


Val till råd
Valet till rådgivande organ i församlingen, pastoralråd med ekonomiutskott (tidigare: "kyrkoråd"), äger rum i april månad. Förberedelserna har krävt längre tid än först planerat.© Katolska församlingen, Visby | Uppdaterad 2018-02-18
.
.