-

Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby    Telefon Kontakt
 Webbplatsen är under uppbyggnad.  Vissa sidor m.m. saknas.

-
Gudstjänster Om oss Kyrkan Verksamhet Kontakt

  Katolsk tro – frågor och svar
  Stockholms katolska stift
  Ekumenik
  Att bli katolik
  Dokument
  Länkar
  Rumsuthyrning
  Böneämnen

Grön  MÄSSTIDER DECEMBERJANUARI
Mässorna firas i S:ta Maria domkyrka

Januari
Söndag 21 januari kl. 15 (3 söndagen)
Söndag 28 januari kl. 15 (4 söndagen)


Februari

Söndag 4 februari kl. 15 (kyndelsmässodagen, fest, mässa med ljusvälsignelse)
Söndag 11 februari kl. 15 (6 sönd. "under året")
Onsdag  14 februari kl. 16 (askonsdagen)
Söndag 18 februari kl. 15 (1 sönd. i fastan)
Söndag 25 februari kl. 15 (2 sönd. i fastan)


Röd  VECKANS KOLLEKTBÖN
(14-20 januari)

Allsmäktige, evige Gud,
du som styr och uppehåller allt
i himmel och på jord,
hör vår bön
och skänk din fred i våra dagar.

Aktuellt

Trosundervisningen
Trosundervisningen för barn och unga börjar för terminen söndagen den 21 januari kl. 14.00 i domkyrkans församlingshem. Mer information om terminen finns här.


Första kommunion
Första kommunion blir i mässan söndagen den 15 april kl. 11.00. Mer information kommer till berörda familjer.


Renovering
En grundlig renovering av församlingens tre hus pågår. En översikt över planerade åtgärder finns här. Kyrkan kommer enligt planerna att tas i bruk i mars 2018, till stilla veckan och påsk.


Gudstjänster höst–vinter
Medan renoveringen pågår firas mässa varje sön- och helgdag, normalt kl. 15.00, i S:ta Maria domkyrka, som domkyrkoförsamlingen inom Svenska kyrkan upplåter. Närmare information finns här.


Rumsuthyrning
Under den tid då kyrkans lokaler är under ombyggnad bedrivs ingen rumsuthyrning. Information om eventuell uthyrning kommer under 2018.


Präster
Tillförordnad kyrkoherde är Anders Ekenberg, som är bosatt i Uppsala men vistas regelbundet på Gotland. Under vissa perioder är även Sven-Erik Pernler, bosatt på Gotland, tillgänglig.


Val till råd
Valet till rådgivande organ (tidigare: "kyrkoråd"), som planerats till november/december, måste senareläggas. Förberedelserna kräver längre tid.© Katolska församlingen, Visby | Uppdaterad 2018-01-17

.

S:ta Agnes, romersk martyr som troligen dog omkring år 304. Hon firas den 21 januari. Namnet Agnes har kopplats ihop med latinets agnus, "lamm". De tidiga berättelserna om henne betonar både hennes fasta beslut att förbli jungfru för att enbart viga sitt liv åt Kristus och hennes mod under martyriets plågor.


.