Kristi Lekamens Församling

Gudstjänster

Fred 1 nov ”Alla Helgons Dag” Tillbedjan kl 17:00-18:00. Högmässa kl 18:00

Lörd 2 nov ”Alla Själars Dag” Mässa kl 11, gravvälsignelse Norra Kyrkogården 12:30. Tillbedjan kl 17:00-18:00, Vigiliemässa kl 18:00

Sönd 3 nov ”Alla Helgons Dag” Högmässa kl 11:00, grav-välsignelse 12:30 Södra/Östra Kyrkogården.

Månd 4 nov Tillbedjan kl 08:00-09:00

Tisd 5 nov Tillbedjan kl 08:00-09:00 samt kl 17:00-18:00

Onsd 6 nov Tillbedjan kl 11:00-12:00 Mässa kl 12:15

Torsd 7 nov Tillbedjan kl 08:00-09:00 samt 17:00-18:00, Mässa kl 18:00

Fred 8 nov Tillbedjan kl 17:00-18:00, Mässa kl 18:00

Lörd 9 nov Agnus Dei Center Föredrag kl 15, Tillbedjan kl 17:00-18:00, Vigiliemässa kl 18:00

Sönd 10 nov ”32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET” Högmässa kl 11:00

Månd 11 nov Tillbedjan kl 08:00-09:00

Tisd 12 nov Tillbedjan kl 08:00-09:00 samt 17:00-18:00

Onsd 13 nov Tillbedjan kl 11:00-12:00, Mässa kl 12:15

Torsd 14 nov Tillbedjan kl 08:00-09:00 samt 17:00-18:00, Mässa kl 18:00

Fred 15 nov Tillbedjan kl 17:00-18:00, Mässa kl 18:00

Lörd 16 nov Katolsk Forum Församlingssalen kl 15:00, Tillbedjan kl 17:00-18:00, , Vigiliemässa kl 18:00

Sönd 17 nov ”33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET” Högmässa kl 11:00

Månd 18 nov Tillbedjan kl 08:00-09:00

Tisd 19 nov Tillbedjan kl 08:00-09:00 samt kl 17:00-18:00

Onsd 20 nov Tillbedjan kl 11:00-12:00, Mässa kl 12:15

Torsd 21 nov ”Den saliga jungfru Marias Tempelgång” Tillbedjan kl 08:00-09:00 samt kl 17:00-18:00, Mässa kl 18:00

Fred 22 nov ”S:ta Cecilia” Tillbedjan kl 16:00-17:00, Mässa kl 17:00 OBS Tiden!

Lörd 23 nov Katolsk Forum Församlingssalen kl 15:00, Tillbedjan kl 17:00-18:00, Helgmålsmässa kl 18:00

Sönd 24 nov ”Kristus Konungens Dag” Högmässa kl 11:00

Månd 25 nov Tillbedjan kl 08:00-09:00

Tisd 26 nov Tillbedjan kl 08:00-09:00 samt kl 17:00-18:00

Onsd 27nov Tillbedjan kl 11:00-12:00, Mässa kl 12:15

Torsd 28 nov Tillbedjan kl 08:00-09:00 samt kl 17:00-18:00, Mässa kl 18:00

Fred 29 nov Tillbedjan kl 17:00-18:00, Mässa kl 18:00

Lörd 30 nov Tillbedjan kl 17:00-18:00, Vigiliemässa kl 18:00

Sönd 1 dec ”Första Söndagen i Advent” Högmässa kl 11:00 Kollekt för stiftets karitativa arbete


Aktuellt


Om Kristi Lekamens Katolska Församling i Visby

Text här