Församlingsbrev Nr 2 2022-05-01

No. 2 2022 2022-05-01

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING

S:t Hansgatan 60, Visby

Hemsida:  https://katolskagotland.se

FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby

YouTube kanal: katolska visby

Kära bröder och systrar,

Pax et Bonum!  Frid och allt Gott! 

Kristus är uppstånden!  Han är verkligen uppstånden!  Halleluja!  Halleluja!

Påskdagen har varit, men vi lever kvar i påsktiden!  Varje dag under året upplever vi Kristi uppståndelse som en viktig del av vår kristna tro!  Allt —allting !— tar hänsyn  till detta faktum.

Kristus är uppstånden trots att det fruktansvärda kriget i Ukraina med dess tusentals offer pågår!  Trots världens många kriser såsom covid, ekonomi, och klimatet. Trots det och mitt i allt, är Kristus uppstånden!  Han har segrat över död och synd!  Påskens perspektiv ger oss hopp och kraft att fortsätta dag för dag– trots allt och mitt i allt!

Firandet av såväl fastan som de tre heliga dagarna blev upplyftande i vår församling i år.  För första gången på två år kunde vi samlas utan rädsla för att smittas av covid-19.  Många kom till gudstjänsterna. Flera hjälpte till med församlingens olika verksamheter.  Stort tack till alla!!  Vi går framåt!

Nu fortsätter församlingens övergångsråd med sitt genomgripande arbete.  Man har redan färdigställt resultatbudget och en inventering av våra ekonomiska resurser.  Inom kort skall en rapport presenteras för församlingen.  Vi ser fram emot att hålla årsmöte och val till kyrkoråd i början av advent. Vi har redan gjort stora framsteg, tack vare övergångsrådets medlemmar!

Samarbetet med jesuiterna fortsätter. Johan Ekman samordnar kommunikationen.  Vi är glada för att jesuiterna har valt att vara hos oss med sina kallelse reträtter som de ordnar här i Visby på uppdrag av Kardinal Arborelius.  Jesuiterna kommer att vara med under almedalsveckan den 3-7 juli.

Bifogad finns schemat till församlingsaktiviteter under den närmaste tiden.

Kom ihåg att vi går över till sommarens gudstjänstschema redan den 1:a juni.  Det innebär att det kommer att finnas endast en enda söndagsmässa– kl. 10— under juni, juli, och augusti

Låt oss fortsätta att stödja varandra med våra böner.

Godbless,

f. Charles Talley ofm- Kyrkoherde

KRISTI LEKAMENS FÖRSAMLING

SCHEMA

2022-05-01

7 maj

Familje läger:  Burs, tillsammans med Diakon Björn Håkonsson. Mässa:  kl.11.30

14 maj

Vesper och vigiliemässan INSTÄLLDA

15 – 22 maj

F. Charles är på pilgrimsfärd till det heliga landet.  Franciskanerna från Västerås tar hand om våra gudstjänster.

25 – 29 maj

Vårvandringen 2022 på Gotland. I regi av den ekumeniska franciskanska pilgrimsrörelse Les compangnons de saint françois.  Kontakt:  Birgitta Jansson

26 – 29 maj

Kallelse reträtt i Visby.  Stockholms katolska stift med jesuiterna

juni – juli – augusti

söndagens högmässa kl. 10

från den 5 juni till och med den 31 augusti

(enkel mässan kl. 9.30 INSTÄLLD)

16–19 juni

Elin Jönsson (KPN: Katolska pedagogiska nämnden) besöker Visby med stiftets ungdomspastorala team

19 juni

Kristi kropps och blods högtid (Corpus Christi)

Församlingens patronatsfest

Procession och högmässa kl. 10

3 – 7 juli

Almedalsveckan. Jesuiterna är här i Visby